Ceremonia de NOAH en honor a Misawa / www.noah.co.jp
Ceremonia de NOAH en honor a Misawa / www.noah.co.jp

Por Darkangelita.

Con motivo del segundo aniversario luctuoso de su fundador y  superestrella japonesa Mitsuharu Misawa, Pro Wrestling NOAH ha dado a conocer el cartel completo de la función que se realizará en su honor el próximo lunes 13 de junio en la Ciudad de Osaka.

El cartel queda como sigue:

NOAH «MITSUHARU MISAWA MEMORIAL» 13/06/2011: Osaka Prefectural Gymnasium #2:

  1. Shuhei Taniguchi vs. Bobby Fish.
  2. Ricky Marvin vs. Roderick Strong.
  3. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Mohammed Yone & Masao Inoue.
  4. Yoshihiro Takayama, Takuma Sano & Akira Taue vs. Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita.
  5. Takashi Sugiura, Taiji Ishimori & Atsushi Aoki vs. KENTA, Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi.
  6. Mitsuharu Misawa Memorial Match I: Akitoshi Saito vs. Kotaro Suzuki.
  7. Mitsuharu Misawa Memorial Match II: Jun Akiyama vs. Yoshinari Ogawa.
  8. Mitsuharu Misawa Memorial Match III: Go Shiozaki vs. Bison Smith.
Hablamos de