DDT: Resultados «New Year Lottery Special! All Seats 2000 ¥ Show! 2015» – 03/01/2015

Por | |

La empresa japonesa Dramatic Dream Team inició 2015 con su magna función  «New Year Lottery Special! All Seats 2000 ¥ Show! 2015«.

Se enfrentaron la Michael Nakazawa Army contra la Danshoku Dino Army.

Cada encuentro tenía un valor y el que consiguiera el mayor puntaje sería el vencedor.

Los resultados completos son:

DDT «New Year Lottery Special! All Seats 2000 ¥ Show! 2015»
Tokyo Korakuen Hall
Asistencia: 2,200 Espectadores

Michael Nakazawa Army: HARASHIMA, Yasu Urano, Akito, Kota Ibushi, Daisuke Sasaki, Shun Miyatake, KUDO, Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi, Tomomitsu Matsunaga, Bernard Ackah, Super Sasadango Machine, Super Sasadango Machine No. 2, Saki Akai, Shunma Katsumata y Gota Ihashi.
Danshoku Dino Army: Antonio Honda, Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo, Gorgeous Matsuno, Brahman Shu, Brahman Kei, Shuji Ishikawa (en substitución de Keisuke Ishii), Shigehiro Irie, Soma Takao, Sanshiro Takagi, Toru Owashi, Kazuki Hirata, MIKAMI, Yoshihiko, Hoshitango, Makoto Oishi, Kota Umeda

1. Shunma Katsumata [Michael] vence a Kota Umeda [Dino] (3:17) con la Boston Crab.
0 – 30.
2. Makoto Oishi, Shuji Ishikawa y Hoshitango [Dino] derrotan a Yasu Urano, Akito y Gota Ihashi [Michael] (7:39) con la Splash Mountain de Ishikawa sobre Ihashi.
30 – 40.
3. Iron Man Heavy Metal Title: Masa Takanashi, DJ Nira y Sakai Akai [Michael] vencen a Antonio Honda, Soma Takao y Yoshihiko (c) [Dino] (7:21)cuando Akai coloca espaldas planas a Yoshihiko conquistando el título.
30 – 70.
3,5. Iron Man Heavy Meta Title: Aja Kong derrota a Saki Akai (19:10 Uhr) con un Vertical-Drop Brainbuster conquistando el título.
4. Sanshiro Takagi y Toru Owashi [Dino] vencen a Super Sasadango Machine y Super Sasadango Machine No. 2 [Michael] (7:19) con La Magistral de Takagi sobre Machine.
65 – 75.
5. KO-D Six Man Tag Team Title: Brahman Shu, Brahman Kei y Gorgeous Matsuno (c) [Dino] derrotan a Kota Ibushi, Daisuke Sasaki y Shun Miyatake [Michael] con la Goja ☆ School Boy de Matsuno sobre Miyatake (2nd defense).
Dino Army 105 – Michael Army 75.
6. Five Singles Match Series ~ Senpo-sen ~: Konosuke Takeshita [Dino] vencen a Tomomitsu Matsunaga [Michael] (6:23) con un German Suplex Hold.
135 – 75.
7. Five Singles Match Series ~ Jikissaki-sen ~: Yukio Sakaguchi [Michael] derrota a Kazuki Hirata [Dino] (4:40) con la Running Kick.
135 – 105.
8. Five Singles Match Series ~ Chuken-sen ~: KUDO [Michael] vence a MIKAMI [Dino] (6:33) con una Diving Double Kneedrop.
135 – 135.
9. Five Singles Match Series ~ Fukusho-sen ~: HARASHIMA [Michael] derrota a Tetsuya Endo [Dino] (6:51) con la Somato.
135 – 165.
10. Five Singles Match Series ~ Daisho-sen ~: Shigehiro Irie [Dino] vs. Michael Nakazawa [Michael] finaliza en empate (10:00) tras concluir el tiempo límite.
150 – 180.
11. Bonus Track ~ 34 Man Tag Team Match: Michael Nakazawa, HARASHIMA, Yasu Urano, Akito, Kota Ibushi, Daisuke Sasaki, Shun Miyatake, KUDO, Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi, Tomomitsu Matsunaga, Bernard Ackah, Super Sasadango Machine, Super Sasadango Machine No. 2, Saki Akai, Shunma Katsumata y Gota Ihashi vencen a Antonio Honda, Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo, Gorgeous Matsuno, Brahman Shu, Brahman Kei, Shuji Ishikawa, Shigehiro Irie, Soma Takao, Sanshiro Takagi, Toru Owashi, Kazuki Hirata, MIKAMI, Yoshihiko, Hoshitango, Makoto Oishi, Kota Umeda (8:26) cuando Nakazawa coloca espaldas planas a Honda.
* Michael Nakazawa Army gana por 680 – 150.

 

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.